ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαμόρφωση του Τερματικού Κυκλικού Κόμβου στον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου

Πληροφορείσθε ότι ο Δήμος Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη Διαμόρφωση του Τερματικού Κυκλικού Κόμβου στον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (κατασκευαστικές εργασίες).

Οι σχετικές πληροφορίες / έγγραφα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (e-procurement).

Ο διαγωνισμός λήγει στις 23/2/2018 και η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι €930,000.