ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαδικτυακός Χάρτης Κυρώσεων ΕΕ

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΟΕΒ από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πληροφορείστε ότι η Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου ΕΕ έχει ετοιμάσει διαδικτυακό Χάρτη Κυρώσεων ΕΕ.

Στο Χάρτη Κυρώσεων έχουν συμπεριληφθεί τόσο οι κυρώσεις ΣΑ ΟΗΕ, όσο και τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ (με διαφορετικά χρώματα). Υπάρχουν πληροφορίες ανά χώρα που υπόκειται σε κυρώσεις και ανά θεματική (π.χ. τρομοκρατία). Επίσης, έχει συμπεριληφθεί κατάλογος των αρμοδίων υπηρεσιών ΚΜ ΕΕ, όπως αυτός συμπεριλαμβάνεται στα σχετικά Παραρτήματα των Κανονισμών ΕΕ. Σκοπός του Χάρτη είναι όπως διευκολύνει, μεταξύ άλλων, το κοινό, τις υπηρεσίες, και οικονομικούς φορείς, στο διαδικτυακό εντοπισμό  πληροφοριών για τις κυρώσεις

Σημειώνεται ότι από την 1/1/2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει  την επικαιροποίησή του. Οι τροποποιήσεις, αλλά και νέες προσθήκες, θα συμπεριλαμβάνονται στο Χάρτη, την ίδια ημέρα που θα δημοσιεύονται οι σχετικές νομικές πράξεις στην Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ. Για κάθε καθεστώς κυρώσεων υπάρχει αναφορά στην ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησής του.

Ο Χάρτης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα  www.sanctionsmap.eu

Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί επίσημο κατάλογο κυρώσεων και δεν έχει νομική ισχύ, και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ.