ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παράταση: Διαγωνισμός CY GPP AWARDS 2017 (Δημόσιος και Ιδιωτικός τομέας)

Δόθηκε παράταση μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017 στην υποβολή αιτήσεων για ανάδειξη των καλών πρακτικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που αφορούν τις πράσινες προμήθειες. Η διοργάνωση των Βραβείων Πράσινων Συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Κύπρο είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναγνώριση των προσπαθειών και της φίλο-περιβαλλοντικής δράσης δημόσιων οργανισμών και οργανισμών του ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζεται από το 2014 για τέταρτη συνεχή χρονιά. Για πρώτη φορά φέτος, τα Βραβεία των ΠΔΣ – CY GPP AWARDS 2017, διευρύνονται και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε νέες κατηγορίες αγορών.

Καλούνται όλες οι επιχειρήσεις Μέλη της ΟΕΒ που εφαρμόζουν σύστημα πράσινων προμηθειών να υποβάλουν αίτηση, ώστε να αναδειχθεί ο υποδειγματικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής στο σύνδεσμο:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page44_gr/page44_gr?OpenDocument


1. ENTYPO AITISHS_Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017_Δημόσιο

2. ENTYPO AITISHS_Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017 Ιδιωτικός Τομέας

Πρόσκληση Βραβεία ΠΔΣ 2017