ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Capital TV, Top Story: Πως προστατεύονται οι εργαζόμενοι

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Capital TV, Top Story: Πως προστατεύονται οι εργαζόμενοι.
Συζήτηση με το ΓΔ ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου.