ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αύξηση 7,7% στις αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2018

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν σε 106.563 σε σύγκριση με 98.924 τον Δεκέμβριο 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,7%. Οι αφίξεις Δεκεμβρίου 2018 ήταν οι υψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.938.625 σε σύγκριση με 3.652.073 την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,8% αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τη διάρκεια ενός έτους (Πίνακας 1).

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 13,6% τον Δεκέμβριο 2018 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2017 ενώ παρατηρήθηκε και 13,5% αύξηση από την Ελλάδα. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 18,8% στις αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία και 7,2% μείωση από το Ισραήλ. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Δεκέμβριο 2018, με ποσοστό 30,1% και ακολουθούν η Ελλάδα με 14,8%, η Ρωσία με ποσοστό 9,4% και το Ισραήλ με 8,7% (Πίνακας 2).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2018 ήταν για ποσοστό 51,1% των τουριστών οι διακοπές, για 36,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 11,9% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

 

Πίνακας 1
Χώρα

συνήθους

διαμονής

Δεκέμβριος Ιανουάριος – Δεκέμβριος
Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2018/17 Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2018/17
2016 2017 2018 2016 2017 2018
ΣΥΝΟΛΟ 87.927 98.924 106.563 7,7 3.186.531 3.652.073 3.938.625 7,8
Αυστρία 687 439 988 125,1 30.419 40.473 45.888 13,4
Βέλγιο 1.135 651 616 -5,4 28.238 27.089 28.231 4,2
Γαλλία 1.707 886 1.843 108,0 42.576 35.931 36.500 1,6
Γερμανία 4.413 5.100 6.096 19,5 124.030 188.826 189.200 0,2
Δανία 154 180 133 -26,1 29.593 34.990 43.063 23,1
Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν) 468 969 1.914 97,5 53.319 57.540 74.216 29,0
Ελλάδα 13.027 13.931 15.807 13,5 160.254 169.712 186.370 9,8
Ηνωμένο Βασίλειο 26.120 28.218 32.065 13,6 1.157.978 1.253.839 1.327.805 5,9
Ισραήλ 7.243 10.048 9.324 -7,2 148.739 261.966 232.561 -11,2
Λίβανος 1.948 1.920 1.935 0,8 50.361 58.273 62.255 6,8
Νορβηγία 496 567 751 32,5 47.037 54.342 55.273 1,7
Ολλανδία 669 498 912 83,1 29.450 37.585 42.217 12,3
Ουκρανία 1.417 2.004 1.839 -8,2 62.292 48.190 69.619 44,5
Πολωνία 1.131 1.069 1.811 69,4 42.683 56.665 89.508 58,0
Ρωσία 12.189 12.307 9.990 -18,8 781.634 824.494 783.631 -5,0
Σουηδία 915 827 940 13,7 115.019 136.725 153.769 12,5
Φινλανδία 234 49 136 177,6 18.463 20.962 26.507 26,5
Άλλες 13.974 19.261 19.463 1,0 264.446 344.471 492.012 42,8

 

Πίνακας 2  
Χώρα συνήθους

διαμονής τουριστών

                     Ποσοστό (%)
Δεκ. 17 Ιαν.– Δεκ. 17 Δεκ. 18 Ιαν.- Δεκ. 18
Ηνωμένο Βασίλειο 28,5 34,3 30,1 33,7
Ελλάδα 14,1 4,6 14,8 4,7
Ρωσία 12,4 22,6 9,4 19,9
Ισραήλ 10,2 7,2 8,7 5,9
Γερμανία 5,2 5,2 5,7 4,8
Λίβανος 1,9 1,6 1,8 1,6
Ελβετία 1,0 1,6        1,8   1,9
Άλλες χώρες 26,7 22,9 27,6 27,5

 

Πίνακας 3
Σκοπός ταξιδιού Ποσοστό (%)
Δεκ. 16 Δεκ. 17 Δεκ. 18
Διακοπές 51,7 51,4 51,1
Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους 33,8 36,2 36,9
Επαγγελματικός 14,5 12,4 11,9


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες: Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών: Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός

(ΜΛ)