ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΟΥΛΙΟΥ 15, 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, σε ότι αφορά την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων (εισαγωγών και...

Ανησυχία ΟΕΒ για τροποποιήσεις Νόμου Περί Εκποιήσεων – Ζητά αναπομπή από τον Πρόεδρο

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για τις δυνητικές επιπτώσεις επί της οικονομίας, από τις τροποποιήσεις στο Νόμο περί Εκποιήσεων που ενέκρινε η πλειοψηφία της Βουλής στην τελευταία ολομέλεια του...