ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 6, 2019

Προτεινόμενα Εθνικά Πρότυπα CEN – CENELEC

Επισυνάπτονται γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων, οι οποίες αποστάληκαν στην ΟΕΒ από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία...

Εργαστήριο για τις Τεχνολογίες της Γαλάζιας Ενέργειας

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο – Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο εργαστήριο για τις τεχνολογίες της Γαλάζιας Ενέργειας. Στο εργαστήριο έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν πολύ αξιόλογοι ομιλητές από...