ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΟΥΛΙΟΥ 11, 2018

Ενημέρωση για τα νέα Σχέδια Net metering και Net Billing

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), έχοντας ως μέλημά της την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών της, διοργανώνει ενημερωτικές διαλέξεις για το νέο Σχέδιο Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία κατανάλωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα...

ΡΙΚ1, Από Μέρα σε Μέρα – Οι προτεραιότητες Εργοδοτών – Συνδικαλιστών

10 Ιουλίου 2018 ΡΙΚ1, Από Μέρα σε Μέρα – Οι προτεραιότητες Εργοδοτών – Συνδικαλιστών

ΑΝΤ1, Μέρα Μεσημέρι – Η επόμενη μέρα στο συνεργατισμό

9 Ιουλίου 2018 ΑΝΤ1, Μέρα Μεσημέρι – Η επόμενη μέρα στο συνεργατισμό