ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πάρης Αναστασίου