ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 23, 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα βελτίωσης ικανοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την κυκλική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια φιλόδοξη νέα δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να μεταβούν σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται...