ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΜΑΡΤΙΟΥ 16, 2016

Kοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Kοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 17 Μαρτίου 2016, 11.00π.μ. Θέμα προς συζήτηση: Ο Περί Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015 (θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης) Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης Έγινε άρθρο κατ’ άθρο συζήτηση χωρίς να...

Συμφωνία Συντεχνιών & Εργοδοτών στα θέματα Μεταναστευτικής κρίσης, Ψηφιοποίησης, Βιομηχανικής πολιτικής & Κοινωνικού Διαλόγου

ΕΕ: Συμφωνία Συντεχνιών & Εργοδοτών στα θέματα Μεταναστευτικής κρίσης, Ψηφιοποίησης, Βιομηχανικής πολιτικής & Κοινωνικού Διαλόγου Κοινές δηλώσεις για: Μεταναστευτικής κρίση (Refugee crisis) – κοινή δήλωση των Ευρωπαίων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων (ανεπίσημη μετάφραση στην ελληνική...