ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22, 2016

Ζήτηση Προσφορών: Νέα Λογισμικά για το Αρχείο και Λογιστήριο της ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ζητά από τις επιχειρήσεις-μέλη της, προσφορές προς αντικατάσταση των υφιστάμενων λογισμικών που αφορούν το Αρχείο των μελών και το Λογιστήριο. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο...