ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

20 Χρόνια Ευρωκέρδος – «Γ. Πέτρου: ΓεΣΥ, μεταρρυθμίσεις, Βrexit και άλλες προκλήσεις»

20 Χρόνια Ευρωκέρδος – «Γ. Πέτρου: ΓεΣΥ, μεταρρυθμίσεις, Βrexit και άλλες προκλήσεις»

Με την ευκαιρία των 20χρονων του, το περιοδικό Ευρωκέρδος φιλοξενεί παρέμβαση του Προέδρου της ΟΕΒ κ. Γιώργου Πέτρου για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.