ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

19η Ετήσια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ως Υποστηρικτής της 19ης Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις που διοργανώνει ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών της δημοσιοποιεί το πιο κάτω φιλμάκι μικρής διάρκειας που έχει ετοιμάσει ο Σύνδεσμος με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις ομάδες συμπολιτών μας.

Σκοπός της Εβδομάδας Ενημέρωσης, η οποία είχε διάρκεια από τις 3 – 12 Μαΐου και φέρει τον τίτλο «DON’T DELAY CONNECT TODAY» είναι, μεταξύ άλλων, η ενημέρωση για την ικανότητα των ατόμων με ρευματοπάθειες και μυοσκελετικές παθήσεις να εργαστούν όταν τους δοθούν τα κατάλληλα εφόδια και τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη τους στην απασχόληση, όχι μόνο για το ίδιο το άτομο αλλά και για την επιχείρηση και την κοινωνία.