ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δράση ΑΘΗΝΑ 2019 – Πρωτοβουλία Υπουργείου Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας έχει προβεί στην επίσημη πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στον τομέα της άμυνας, με την ονομασία Δράση «ΑΘΗΝΑ 2019». Η πρόσκληση καθώς και το έντυπο υποβολής της πρότασης επισυνάπτονται πιο κάτω.

Σημειώνεται, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προτάσεων, είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Διαχείρισης Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Βιομηχανικής Ασφάλειας, της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας, στα τηλέφωνα 22807669 – 22807569 – 22807764 ή στην ιστοσελίδα:

http://www.nsa.gov.cy/mod/nsa/cynsa.nsf/page07_gr/page07_gr?OpenDocument

Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο Υπουργείο Άμυνας/Τομέας Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στα τηλέφωνα:

22807654 (Τχης Δημήτριος Θωμά) και 22807671 (Ανχης Θεόδωρος Λεμονιάτης) ή στα email: rtpoc@mod.gov.cy, cepoc@mod.gov.cy

ΔΡΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Πρότυπο_Έντυπο_Υποβολής_στη_Δράση_ΥΠΑΜ-ΑΘΗΝΑ