ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο «The Dawn of Teleworking – Company Incentives and Tools for Promoting Effective Teleworking»

Σεμινάριο «The Dawn of Teleworking – Company Incentives and Tools for Promoting Effective Teleworking»

Ημερομηνίες:                        21, 22, 23 & 24 Φεβρουαρίου 2022

Ώρες Διεξαγωγής:                 09:00 – 12:45

Τρόπος Διεξαγωγής:            Μέσω τηλεκπαίδευσης  (Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ.US)

Εκπαιδεύτρια:                         Sylvia Zachariah

Γλώσσα Διδασκαλίας:           Αγγλική

The Future of HR – The Dawn of Teleworking – Company Incentives