ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο «Τερματισμός της Απασχόλησης»

Σεμινάριο «Τερματισμός της Απασχόλησης»

Ημερομηνίες: 4 και 23 Φεβρουαρίου 2021
Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:30
Τρόπος Διεξαγωγής: Μέσω τηλεκπαίδευσης  – Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ.US
Εκπαιδευτές: Πολυβίου Πολύβιος – Τζιοβάνη Θεόδωρος – Χατζηκαλλής Γιώργος

Τερματισμός της Απασχόλησης