ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο «Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα» 

Σεμινάριο «Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα» 

 

Ημερομηνίες:                        17, 19, 24 και 26 Νοεμβρίου 2020

Ώρες Διεξαγωγής:                09:00 – 13:15

Τρόπος Διεξαγωγής:            Μέσω τηλεκπαίδευσης

Εκπαιδευτές:                        Αλέξανδρος Κωστόπουλος

Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχ. Μοντέλα