ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας – Αρχές Επαγγελματικής Υγείας – Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι»

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας – Αρχές Επαγγελματικής Υγείας – Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι»

Ημερομηνίες:  26 & 27 Ιανουαρίου 2021
Ώρες Διεξαγωγής:  08:30 – 16:00
Τρόπος Διεξαγωγής:  Μέσω τηλεκπαίδευσης – Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ.US
Εκπαιδευτής:  Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας – Αρχές Επαγγελματικής Υγείας – Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι