ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο «Διαχείριση της Επικινδυνότητας στην Εξ αποστάσεως Εργασία (Τηλεργασία)»

Σεμινάριο «Διαχείριση της Επικινδυνότητας στην Εξ αποστάσεως Εργασία (Τηλεργασία)»

Ημερομηνίες:                        7 & 8 Φεβρουαρίου 2022

Ώρες Διεξαγωγής:                 08:30 – 16:30

Τρόπος Διεξαγωγής:            Μέσω τηλεκπαίδευσης  (Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ.US)

Εκπαιδευτής:                         Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος

 

Διαχείριση της Επικινδυνότητας στην Εξ Αποστάσεως Εργασία (Τηλεργασία)