ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών

logo blue

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών

Σύντομο προφίλ:
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1992. Είναι Μέλος της ΟΕΒ από το 2010.

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α) Η συνένωση όλων των Κύπριων Χημικών Μηχανικών και ο συντονισμός της δραστηριότητας τους για τη βελτίωση, εξύψωση και προβολή του έργου του Χημικού Μηχανικού και γενικά της επιστημονικής στάθμης των μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης τεχνικής επιστήμης, με τελικό αντικειμενικό σκοπό να βελτιώσουν το τεχνικό, μορφωτικό, βιομηχανικό και βιοτικό επίπεδο της χώρας.
β) Η προσπάθεια για τη μελέτη και επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που εμπίπτουν στον τομέα της Χημικής Μηχανικής.
γ) Η προάσπιση των επιστημονικών και όλων των επιδιώξεων των μελών του Συνδέσμου.
δ) Η ανάπτυξη αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των λοιπών ειδικοτήτων μηχανικών.
ε) Η συμβολή στη μελέτη και εφαρμογή τεχνικών προγραμμάτων για ορθολογιστική ανάπτυξη της χώρας και για εξύψωση του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου ζωής του Κυπριακού λαού.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης
Αντιπρόεδρος: κα Μερόπη Σαμαρά-Μηλιώτου
Γραμματέας: κα. Μαρία Λοϊζου
Ταμίας: κα. Μαρία Αθανασιάδου

Καταστατικό: Επισυνάπτεται

Αίτηση εγγραφής μέλους: Επισυνάπτεται

Αρμόδιο στέλεχος ΟΕΒ/επικοινωνία:
Παναγιώτης Καστανιάς, Λειτουργός Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ
τηλ. 22665102, ext. 207
email: pkastanias[@]oeb.org.cy