ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μικρής Διάρκειας On-Line Παρουσιάσεις (9-18 Μαρτίου 2021)

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρουσίαση με θέμα «Ίσες Ευκαιρίες – Παρενόχληση και Σεξουαλική

Παρενόχληση» στον σύνδεσμο: https://forms.gle/u3KpQsWLjgutgarU8

 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρουσίαση με θέμα «Εκφοβισμός – Πειθαρχικός Κώδικας»

στον σύνδεσμο:  https://forms.gle/4NEgK93Zx6VmJknaA

 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρουσίαση με θέμα «Εργατικές Πολιτικές και Εγχειρίδιο Προσωπικού»

στον σύνδεσμο: https://forms.gle/txmd1b4UEdQVUb2q9