ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Σύντομο προφίλ Συνδέσμου:

Ο Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ), ο οποίος λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της ΟΕΒ, ιδρύθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2018. Στόχος του Συνδέσμου είναι να αναδείξει τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ).

Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

  • Προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ.
  • Αξιολόγηση των κανονιστικών, νομικών και τεχνικών εμποδίων για την ανάπτυξη της δραστηριότητας των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στους αρμόδιους φορείς.
  • Αξιολόγηση προβλημάτων που θα παρατηρούνται από καιρού εις καιρόν κατά τη λειτουργία της ΑΑΗ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στους αρμόδιους φορείς.
  • Ενημέρωση και παρουσίαση θεμάτων στους αρμοδίους φορείς που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία της ΑΑΗ.
  • Άμβλυνση των στρεβλώσεων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την έναρξη λειτουργίας της ΑΑΗ.
  • Να παρέχει στα Μέλη του ενημέρωση αλλά και συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο με την ΑΑΗ.
  • Διαμόρφωση και υποβολή θέσεων και εισηγήσεων σχετικά με τους Κανόνες Αγοράς και τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Γιώργος Γεωργίου, (Παραγωγοί-ΑΠΕ ΦΒ)
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χρυσοχός, (Παραγωγοί Συμβατικά Καύσιμα)
Γραμματέας: Φάνος Καραντώνης, (Παραγωγοί-ΑΠΕ ΦΒ)
Ταμίας: Μιχάλης Μιχαήλ, (Προμηθευτές)
Μέλη:
Μάκης Κετώνης, (Παραγωγοί-ΑΠΕ Αιολικά)
Ανδρέας Παναγή, (Μεγάλοι Καταναλωτές)
Πέτρος Ανδρέου, (Παραγωγοί-Συμβατικά Καύσιμα)
Ex-officio Μέλος: Ανδρέας Θεοφάνους, (Παραγωγοί-ΑΠΕ ΦΒ)

Αίτηση εγγραφής μέλους:

Ως Πλήρη Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλες οι επιχειρήσεις, που είναι συμμετέχοντες στην ΑΑΗ, όπως καθορίζονται στους εγκεκριμένους Κανόνες Αγοράς και όπως αυτοί θα αναθεωρούνται ή θα τροποποιούνται. Αυτοί είναι οι Παραγωγοί, οι Προμηθευτές, οι Χονδρεμπορικοί Προμηθευτές, οι Παραγωγοί ΑΠΕ, οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και οι Μεγάλοι μη-οικιακοί καταναλωτές. Τα νομικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση ένταξης στην ΑΑΗ και να έχουν καταβάλει την προκαταβολή ή σχετική εγγύηση, όπως απαιτείται στην κάθε περίπτωση.

Συνδεδεμένα Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει και εξασφαλίσει Άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), για έργα μεγαλύτερα ή ίσα από το 1 MW, σύμφωνα με το Άρθρο 34 τους περί ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 2003 μέχρι 2017 και οποιωνδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεων. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να διεκδικήσουν αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρμόδιο στέλεχος ΟΕΒ / Επικοινωνία:

Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ
τηλ. 22643000, ext. 204
email: acharalambous[@]oeb.org.cy

Αλέξανδρος Δεσπότης, Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ
τηλ. 22643000
Email: adespotis@oeb.org.cy