ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Incident Investigation Using the 5Whys Methodology

Σεμινάριο «Incident Investigation Using the 5Whys Methodology» 

 

Ημερομηνία:                        10 Ιουνίου 2021

Ώρες Διεξαγωγής:                08:30 – 16:30

Τρόπος Διεξαγωγής:            Μέσω τηλεκπαίδευσης

Εκπαιδευτές:                          Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος

 

Incident Investigation Using the 5Whys Methodology – (10 June)