ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

«Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων»

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων»

 

Ημερομηνίες:                        1η και 2 Φεβρουαρίου 2021 

Ώρες Διεξαγωγής:                09:00 – 12:45

Τρόπος Διεξαγωγής:            Μέσω τηλεκπαίδευσης (ZOOM.US)

Εκπαιδευτής:                         Πανίκος Δημητριάδης 

Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων – 1&2 FEB – ZOOM