ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας των Επιχειρήσεων (Ασφάλεια και Υγεία σε συνθήκες Κορωνοϊού – Γενικές Οδηγίες Προστασίας Εργοδοτουμένων)

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας των Επιχειρήσεων (Ασφάλεια και Υγεία σε συνθήκες Κορωνοϊού – Γενικές Οδηγίες Προστασίας Εργοδοτουμένων)»

Ημερομηνίες: 15 και 16 Ιουνίου 2020
Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 – 12:45
Τρόπος Διεξαγωγής: Μέσω τηλεκπαίδευσης
Εκπαιδευτές: κ. Πανίκος Δημητριάδης

Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων – 15-16 Ιουνίου