ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

«Διαχείριση της Επικινδυνότητας και Εξειδικευμένες προσεγγίσεις στη Ψηφιακή Εποχή»

Σεμινάριο: «Διαχείριση της Επικινδυνότητας και Εξειδικευμένες προσεγγίσεις στη Ψηφιακή Εποχή»

 

Ημερομηνίες:                        20 & 21 Οκτωβρίου 2021

Ώρες Διεξαγωγής:                08:30 – 16:45

Χώρος Διεξαγωγής:              Ξενοδοχείο SEMELI –  Λευκωσία

Εκπαιδευτής:                         Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος

Γλώσσα Διδασκαλίας:           Ελληνική

 

Διαχείριση της Επικινδυνότητας στη Ψηφιακή Εποχή