ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προετοιμάστε την επιχείρηση σας για το Brexit

Με την αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΟΕΒ παραθέτει στο χώρο αυτό χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία των κυπριακών επιχειρήσεων.

 


Ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου για το νέο μεταναστευτικό σύστημα μοριοδότησης που θα ισχύει στη Βρετανία από 1/1/2021.

https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement

 


Ιστότοπος της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα Brexit

https://brexit.com.cy

Αναρτώνται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τμήματα ειδήσεις, έγγραφα και χρήσιμο υλικό. Υπάρχει επίσης σύνδεσμος με ονόματα και τηλέφωνα αρμοδίων Λειτουργών ανά Υπουργείο, που είναι σε θέση να απαντήσουν τυχόν ερωτήσεις.


 

Σύνδεσμος για Δημόσια Διαβούλευση στο Ηνωμένο Βασίλειο για το συνολικό δασμολόγιο του ΗΒ (UK Global Tariff) που θα αντικαταστήσει το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο (Common External Tariff) τον Ιανουάριο 2021. Η δημόσια διαβούλευση δημοσιεύτηκε την Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου ΗΒ και είναι διαθέσιμη πιο κάτω:

https://www.gov.uk/government/consultations/the-uk-global-tariff


 

Σύντομος ενημερωτικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι διαλαμβάνει η Συμφωνία Αποχώρησης σε 50 απλά slides:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/slides_the_wa_explained.pdf


 

Έκθεση που αφορά την αξιολόγηση των μελλοντικών σχέσεων της ΕΕ με το Ην. Βασίλειο, το οποίο εξειδικεύεται περισσότερο στα δικαιώματα των πολιτών.

Implementing a Brexit deal report


 

Παρουσίες / Παρεμβάσεις εκπροσώπων της ΟΕΒ στα ΜΜΕ σχετικά με το Brexit

Σημειώνουμε επίσης, ότι το καθεστώς που περιγράφεται είναι προσωρινό και αφορά την 12μηνη περίοδο από 11μμ της 29ης Μαρτίου 2019 μέχρι την 29η Μαρτίου 2020. Κάτω από το καθεστώς αυτό, το 87% της αξίας των συνολικών εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα υπόκειται σε δασμούς και μόνο το υπόλοιπο 13% των εισαγομένων προϊόντων θα δασμολογείται. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως κρέατα, κάποια είδη ψαριών, μηχανοκίνητα οχήματα, κεραμικά, λιπάσματα, καύσιμα, μπανάνες, ακατέργαστη ζάχαρη.

Το καθεστώς δεν θα ισχύει για προϊόντα που θα διακινούνται μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις στη Βρετανική οικονομία κατά την 12μηνη περίοδο εφαρμογής του μέχρι και την εισαγωγή ενός μόνιμου δασμολογικού καθεστώτος.