ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο « Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας των Επιχειρήσεων»

Σεμινάριο « Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας των Επιχειρήσεων»

 

Ημερομηνίες:                        30 Νοεμβρίου & 1η Δεκεμβρίου 2020

Ώρες Διεξαγωγής:                 09:00 – 12:45

Τρόπος Διεξαγωγής:            Μέσω τηλεκπαίδευσης

Εκπαιδευτής                           Πανίκος Δημητριάδης

 

Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων