ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού

προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισησης του.

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Γιώργος Χ»Καλλής