Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΟΕΒ παρέχει στα μέλη της πληθώρα υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν:
 • Ευρωπαϊκή Ένωση 
 • Εργασιακή Νομοθεσία 
 • Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας στους Χώρους Εργασίας 
 • Εφαρμογή του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM)
 • Εφαρμογή του Μοντέλου Investors In People (IIP)
 • Έρευνες μισθολογικών απολαβών (Salary Surveys) 
 • Διεξαγωγή ερευνών εντοπισμού μέτρων / σημείων / πρακτικών σύγκρισης (Benchmarking Surveys) 
 • Μελέτες Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Σχεδιασμό συστημάτων παροχής αμοιβής και κινήτρων (Bonus and Incentives Schemes) 
 • Σχεδιασμό συστημάτων και διαδικασιών κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
 • Μελέτες Στρατηγικού Προγραμματισμού 
 • Έρευνες απόψεων και αντιλήψεων προσωπικού (Employee Opinion Surveys) 
 • Σχεδιασμό εγχειριδίων προσωπικού (Employee Handbooks) 
 • Σχεδιασμό συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης του προσωπικού 
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για εξασφάλιση επιχορηγήσεων ή / και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα - Γραφείο Προγραμματισμού / Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Comments