Πληροφόρηση και Ενημέρωση

Αδιάλειπτη και συνεχώς εμπλουτιζόμενη είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση των επιχειρηματιών σε όλα τα θέματα που δυνατόν να τους ενδιαφέρουν. Η ΟΕΒ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρηματιών όπως επιβάλλει ο διεθνής ανταγωνισμός και τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη.

Η μεγάλη ευελιξία που χαρακτηρίζει την ΟΕΒ της επιτρέπει να ενισχύει ή/και να διαφοροποιεί την παρεχόμενη πληροφόρηση προς τα μέλη ανάλογα με τις επιθυμίες τους ανάλογα και με τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Comments