Κυπριακή Κοινωνία Καινοτομίας

Μέσα στα πλαίσια της περαιτέρω προώθησης και ενίσχυσης της καινοτομίας στην Κύπρο, η ΟΕΒ έχει εξαγγείλει από τον Ιούνιο του 2010 τη σύσταση της Κυπριακής Κοινωνίας Καινοτομίας (Cyprus Innovation Society).

Βασική επιδίωξη της Κοινωνίας Καινοτομίας είναι η προώθηση της καινοτομίας στη χώρα μας. Για επίτευξη του σκοπού αυτού, η Κοινωνία Καινοτομίας αποτελεί φόρουμ προβληματισμού και διαμόρφωσης θέσεων πολιτικής για την καινοτομία και προωθεί την καινοτομία στις επιχειρήσεις διαμέσου εξειδικευμένων δράσεων.

Κύριοι στόχοι της Κοινωνίας Καινοτομίας είναι:
  1. Η συστηματική και συνεχής προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων/οργανισμών/ιδρυμάτων/επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν την αξία της καινοτομίας ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο εκσυγχρονισμού.
  2. ŸΗ αξιοποίηση συνεργιών και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ατόμων και οργανισμών για αποτελεσματικότερη καινοτομία. 
  3. ŸΝα λειτουργεί ως φορέας αλλαγής για τη δημιουργία δομών και κουλτούρας που να προωθούν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
Comments