ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Εργασίας: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Θέση Εργασίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναζητεί ικανό Λειτουργό Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Ο/Η επιτυχής υποψήφιος/α θα έχει καθήκοντα και ευθύνες:

 • Σχεδιάζει την στρατηγική δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, υποβάλλει εισηγήσεις και υλοποιεί σχετικά προγράμματα.
 • Οργανώνει, συντονίζει, παρακολουθεί και προβάλλει την υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων του Οργανισμού σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγική τακτικής και αποδοτικής επικοινωνίας με συνεργάτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνεργαζόμενους φορείς.
 • Συνεργάζεται με διάφορα Τμήματα του Οργανισμού σε όλα τα θέματα επικοινωνίας, προβολής δραστηριοτήτων και δημοσίων σχέσεων.
 • Χειρίζεται, επιβλέπει και διασφαλίζει την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Οργανισμού και όλες τις σελίδες που διατηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμπλουτίζει το περιεχόμενο τους.
 • Μεριμνά για την επιμέλεια και διανομή των διαφόρων εκδόσεων του Οργανισμού και για την δημοσίευση ανακοινώσεων, εγκυκλίων και άλλων σχετικών κειμένων στον ημερήσιο και διαδικτυακό τύπο και συντάσσει κείμενα για τον σκοπό αυτό
 • Ετοιμάζει ομιλίες, παρουσιάσεις και οποιοδήποτε άλλο υλικό του ανατεθεί από το Γενικό Διευθυντή.
 • Παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο, ενημερώνει τον Γενικό Διευθυντή για δημοσιεύματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και τηρεί σχετικό αρχείο.
 • Εργάζεται και εκτός του συνήθους ωραρίου ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και ταξιδεύει σε όλη την Κύπρο και στο εξωτερικό εάν χρειαστεί.
 • Προγραμματίζει και διευθετεί συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και άλλους τρόπους προβολής αξιωματούχων του Οργανισμού.
 • Αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Δημόσιες Σχέσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνία, Δημοσιογραφία, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια σχετικής πείρας.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Κάτοχος άδειας οδηγού με δυνατότητα να διακινείται οπουδήποτε στην Κύπρο.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση και βιογραφικό προς την ΟΕΒ μέσω email στο info@oeb.org.cy ή ταχυδρομικώς μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2017.