Προσωπικό ΟΕΒ

Βιογραφικά Σημειώματα Προσωπικού της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)


Γενικός Διευθυντής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 


Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας

Υπηρεσία Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων & Διαχείρισης Εκδηλώσεων

Τμήμα Διοίκησης
Σωτήρης Λάμπρου - Προσωπικό Διεκπεραίωσης 
Μάριος Μανώλη - Προσωπικό Διεκπεραίωσης 
ĉ
AF CV.doc
(77k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:29 μ.μ.
ĉ
AV CV.doc
(23k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:29 μ.μ.
ĉ
AX CV.doc
(64k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:29 μ.μ.
ĉ
DG CV.doc
(56k)
Admin 3,
11 Οκτ 2016, 12:40 π.μ.
ĉ
DS CV.doc
(958k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:29 μ.μ.
ĉ
GG CV.doc
(78k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
Admin 3,
7 Νοε 2016, 7:52 π.μ.
ĉ
IK CV.doc
(298k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
KA CV.doc
(64k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
KX CV.doc
(73k)
Admin 3,
11 Οκτ 2016, 12:49 π.μ.
ĉ
LP CV.doc
(112k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
MAM CV.doc
(713k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
MG CV.doc
(51k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
MK CV.doc
(77k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:30 μ.μ.
ĉ
MP CV.doc
(25k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:31 μ.μ.
ĉ
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:31 μ.μ.
ĉ
PA CV.doc
(106k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:31 μ.μ.
ĉ
Admin 3,
7 Νοε 2016, 7:52 π.μ.
ĉ
PP CV.doc
(26k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:31 μ.μ.
ĉ
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:31 μ.μ.
ĉ
SG CV.doc
(151k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:31 μ.μ.
ĉ
SL CV.doc
(855k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:31 μ.μ.
ĉ
Admin 3,
7 Νοε 2016, 7:52 π.μ.
ĉ
Admin 3,
7 Νοε 2016, 7:53 π.μ.
ĉ
VI CV.doc
(676k)
Admin 3,
10 Οκτ 2016, 11:32 μ.μ.
Comments