Θωμάς Α. Καζάκος


Ο Θωμάς Α. Καζάκος κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητήριου. Ο κ. Καζάκος είναι επίσης Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ΚΕΒΕ και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (CIPA). Έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας και Διοικητικός Σύμβουλος του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Πλοιοκτητών. Επιπρόσθετα, εκπροσωπεί το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο στα Διοικητικά Συμβούλια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο Λονδίνο και της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών στις Βρυξέλλες. Έχει σπουδάσει Νομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου και απέκτησε επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.THOMAS A. KAZAKOS

Thomas A. Kazakos is the Director General of the Cyprus Shipping Chamber. Mr. Kazakos is also a Member of the Board of Directors of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and the Cyprus Investment Promotion Agency. Having previously served as a Board Member of the Cyprus Ports Authority, he also acts as the Secretary General / Board Member of the Cyprus Shipowners Employers Association. Similarly, he represents the Shipping Chamber at the Board of Directors of the International Chamber of Shipping in London and the European Community Shipowners’ Association in Brussels. He studied in the UK, where he obtained a Bachelor’s Degree in Law and a Master’s Degree in European & International Trade Law.Comments