Κλεόβουλος (Λάκης) Νικόλα Τοφαρίδης


Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός Φιλοθέου 1, 2036 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση Γραφείου: P.O. Box 2146, 1518 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22300000 / Φαξ: + 357 22300100
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: knt@tofarco.com

Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 31η Ιανουαρίου, 1948 - Λευκωσία, Κύπρος.
Εθνικότητα: Ελληνοκύπριος.
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με ένα γιο.
Γλώσσες: Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής (ανάγνωση, γραφή, ομιλία).

Ακαδημαϊκά Προσόντα:
1. Hammersmith College of Art & Building, Λονδίνο, ΗΒ Δίπλωμα στις Οικοδομικές Εργασίες.
2. Brighton Polytechnic, Μπράιτον, ΗΒ Πτυχίο B.Sc. (Hons.) Πολιτικού Μηχανικού.

Εργασία:
1973 – 1974 G&T Consultants, Λευκωσία, Κύπρος.
1974 – 1977 Διευθύνων Τεχνικός Διευθυντής / Ανώτερος Μηχανικός Εποπτείας GGP – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1977 – Παρόν Ιδρυτής & Εκτελεστικός Πρόεδρος του TOFARCO Group Cyprus.
Ιδρυτής & Διευθύνων Συνέταιρος της TOPOS Consultants Cyprus.

Διαπιστεύσεις:
1. Μέλος του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου από το 1974.
2. Μέλος του Βρετανικού Ιδρύματος Πολιτικών Μηχανικών από το 1980.
3. Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου από το 1995.
4. Διακεκριμένο Μέλος του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών από το 1998.
5. Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών από τον Ιανουάριο 2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2012.
6. Πρόεδρος FIABCI – Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τμήμα Κύπρου) από τον Απρίλιο 2012 μέχρι σήμερα.
7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
8. Βραβείο “Manager of the year” το 2010 από το “In Business Magazine Awards”.KLEOVOULOS (LAKIS) NICHOLAS TOFARIDES

Home Address: 1 Filotheou Street, 2036 Strovolos, Nicosia, Cyprus
Office Address:P.O. Box 2146, 1518 Nicosia
Tel: + 357 22300000 / Fax: + 357 22300100
Email: knt@tofarco.com

Date & Place of Birth: 31st January, 1948 - Nicosia, Cyprus.
Nationality: Greek Cypriot.
Marital Status: Married with one son.
Language Skills: Greek and English spoken and written both fluently.

Academic Qualifications:
1. Hammersmith College of Art & Building, London UK Diploma in Building Construction.
2. Brighton Polytechnic, Brighton UK B.Sc. (Hons.) Civil Engineering.

Employment:
1973 – 1974 G&T Consultants Nicosia, Cyprus.
1974 – 1977 Technical Director / Senior Supervising Engineer GGP Sharjah United Arab Emirates.
1977 – Present Founder & Executive Chairman of TOFARCO Group Cyprus.
Founder & Senior Partner of TOPOS Consultants Cyprus.

Accreditations:
1. Member of the Cyprus Institution of Architects and Civil Engineers from 1974.
2. Member of the British Institution of Civil Engineers 1980.
3. Member of the Technical Chamber of Cyprus 1995.
4. Fellow of the British Institution of Civil Engineers 1998.
5. President of the Cyprus Land & Building Developers Association from January 2002 – April 2012.
6. President of FIABCI – International Real Estate Federation (Cyprus Chapter) from April 2012 – present.
7. Member of the Board of Directors and Executive Committee of the Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB).
8. “Manager of the Year” award in 2010 by the esteemed Cypriot In Business Magazines Awards.

Comments