Λούης Λοΐζου

Γεννήθηκε το 1971. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το 1990. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Oxford Brookes του Ηνωμένου Βασιλείου από όπου και απέκτησε πτυχίο στην Διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΒΑ in Tourism and Business Administration). Συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Middlesex της Αγγλίας αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) το 1996. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εντάσσεται στο διευθυντικό δυναμικό του Ομίλου Λούης όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Συμβούλου. Ο Λούης Λοΐζου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου και Αντιπρόεδρος του Κύπρο-Ουγγρικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών. Μετέχει επίσης σε διάφορα άλλα Διοικητικά Συμβούλια όπως μεταξύ άλλων αυτό του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και του Κύπρο-Ελλαδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου.LOUIS LOIZOU

Born in 1971, Louis Loizou graduated from the English School in Nicosia in 1990. He continued his studies at Oxford Brookes University in the United Kingdom where he obtained a bachelors degree in Tourism and Business Administration. He then proceeded with postgraduate studies at Middlesex University, obtaining in 1996 an MBA. Upon his return to Cyprus, he started his career at Louis Group, Cyprus’ first and leading tourism organization founded by his grandfather in 1935. Today he is Louis Group’s Executive Director. Louis Loizou is a member of the Board of Directors and the Executive Committee of the Cyprus Employers and Industrialists Federation. He is also the Vice-Chairman of the Cyprus-Hungary Business Association and also sits at the Board of Directors of various other associations and organizations such as the Association of Cyprus Tourism Agents and the Cyprus Greek Business Association.


Comments