Γιώργος Πέτρου


Γεννήθηκε στην Έγκωμη Λευκωσίας to 1947. Σπούδασε Μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο του Surrey στην Αγγλία με ειδίκευση στην Οικονομία και Βιομηχανικό Νόμο και ακολούθως επιστρέφει στην Κύπρο όπου και εργοδοτείται από την εταιρεία SHELL. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις και βαθμίδες των Πολυεθνικών ‘’SHELL’’ και ‘’BP’’ τόσο στην Κύπρο όσο και στα κεντρικά γραφεία των Εταιρειών στην Αθήνα και στο Λονδίνο και το 1995 προάγεται στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ‘’BP Κύπρου’’ όπου υπηρέτησε μέχρι το 2002. Από το 2003 ανέλαβε ως μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Νεοϊδρυθείσας ΒΡ Ανατολικής Μεσογείου.

Το 1977, ιδρύει βιοτεχνία κατασκευής πινέλων και ρολών με την επωνυμία PETΑ η οποία σήμερα διαθέτει 2 εργοστάσια, στην Κύπρο και την Ιορδανία, με εξαγωγές σε 15 χώρες. Τρίτο εργοστάσιο της Εταιρείας, η PETA PLASTICS, ιδρυθέν το 2000 ειδικεύεται στην παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας και φιαλών.

Το 2007 προχώρησε στην Ίδρυση ιδιόκτητης Εταιρείας Πετρελαιοειδών, την STAROIL, που ειδικεύεται στην διανομή καυσίμων σε εμπορικούς καταναλωτές και νοικοκυριά και πρόσφατα προσχώρησε στην δημιουργία Ιδιόκτητων Πρατηρίων Καυσίμων.

Διετέλεσε για χρόνια μέλος του Δ. Συμβουλίου των Κυπριακών Διυλιστηρίων Πετρελαίου και είναι μέλος του Δ. Συμβουλίου του Ιδρύματος CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association). Είναι Πρόεδρος και Ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Φιλών Ατόμων με Αλζχαιμερ που στόχο έχει την Δημιουργία Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας.

Είναι νυμφευμένος με την Πάρβιν Πέτρου και έχουν 3 παιδιά.GIORGOS PETROU

Giorgos Petrou was born in Engomi- Nicosia in the year 1947. He studied Mechanical Engineering at the University of Surrey in England with specialisation in Economics and Industrial Law. On return to Cyprus in 1972 was employed by SHELL and following extensive training overseas on Fuel production and Lubricants, was appointed Sales Engineer for Cyprus. He served in various positions of ‘’SHELL'' and '' BP'' both in Cyprus and at the headquarters of the Companies in Athens and London and in 1995 was promoted to the position of President and CEO of '' BP Cyprus '' where he served until 2002. In 2003, he was appointed as Non-Executive Chairman of the newly created BP Eastern Mediterranean.

In 1977, he founded PETA CO which specialises in production of Paint Brushes and Rollers with two factories in Cyprus and Jordan and with exports to 15 countries. A third factory, PETA PLASTICS, was founded in 2000 and specializes in production of plastic food packaging and bottles.

In 2007 founded a private owned Oil Company, STAROIL, specializing in distribution of fuels to commercial consumers and households. As from 2011 the company entered the Retail Sector and established Petrol Stations in many parts of the island.

He was for years a member of the Board of Directors of the Cyprus Petroleum Refinery and is a member of the Board of Directors of the Foundation CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association). He is President and Founding member of the Alzheimer's Friendship Foundation, which aims to create day-care centres for people suffering from the Alzheimer’s decease.

He is married to Parvin Petrou and has 3 children.

Comments