Δήμητρα Καραντώκη


H Δήμητρα είναι η Εκτελεστική Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Καραντώκη, που περιλαμβάνει την Εργοληπτική Εταιρεία ‘’Medcon Construction Ltd’’ και την ‘’Churchill Hotel Management Ltd’’, που ασχολείται με την λειτουργία ξενοδοχείων που ανήκουν στον όμιλο (Crowne Plaza Limassol) και αριθμό Εταιρειών που ασχολούνται με την Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων.

Η Δήμητρα είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, υπεύθυνη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και του Τουρισμού.

Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΤΕΚ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΗΚ, μέλος του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και τέλος είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ).Demetra is currently the Executive President and Managing Director of KARANTOKIS GROUP, comprising of the civil engineering and contracting firm Medcon Construction Ltd, Churchill Hotel Management which handles the operation of the hotels owned by the group – its flagship being the Crowne Plaza Limassol – and a number of real estate entities.

Demetra is one of the Vice-president of the Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) in charge of female entrepreneurship and tourism, a member of its Council and Executive Committee.

She is also Vice-president of the Association of Cyprus Tourist Enterprises (ACTE / STEK), a member of its Council and Executive Committee.

She is Vice-president of the EAC, a member of the Council of the ‘National Machinery for Women’ which acts under the auspices of the Ministry of Justice and finally one of the founding members of the Cyprus Federation of Business and Professional Women (BPW).

Comments