Οργανωτική Δομή


ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συνέρχεται κατά νόμο μια φορά το χρόνο. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ (κατάλογος και βιογραφικά σημειώματα) αποτελείται από 120 Μέλη που, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπούν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Εκλέγει τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ και διαμορφώνει τη γενική πολιτική της.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελείται απ 18 Μέλη. Προωθεί την επίτευξη των σκοπών και στόχων της ΟΕΒ στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:
Χρίστος Μιχαηλίδης (Πρόεδρος)
Σώτος Λοής (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Κυριάκος Κόκκινος (Αντιπρόεδρος)
Λούης Λοϊζου (Αντιπρόεδρος)
Τάσος Αναστασίου (Αντιπρόεδρος)
Φίλιος Ζαχαριάδης (τέως Πρόεδρος)
Δήμητρα Καραντώκη
Λάκης Τοφαρίδης
Παναγιώτης Αντωνιάδης
Γιάννος Πανταζής
Θωμάς Α. Καζάκος
Γιώργος Πέτρου
Αντώνιος Αντωνίου
Δημήτρης Σ. Βάκης
Γεώργιος Γεωργίου
Κωνσταντίνος Ξυδάς


- Πρόεδρος
Προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.


- Γενικός Διευθυντής 
Προΐσταται των υπηρεσιών της ΟΕΒ. Εισηγείται κατευθύνσεις πολιτικής και προωθεί την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής των οποίων και είναι ex-officio πλήρες μέλος. 


ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
- Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή.ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΒ