Όραμα

  • Να αποτελεί καταλυτικό φορέα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της Κύπρου και να είναι ο κύριος εκφραστής και εκπρόσωπος των επιχειρήσεων.
  • Να είναι φορέας καινοτομίας, καθοδήγησης, αναβάθμισης και πλήρους επαγγελματισμού των επιχειρήσεων  στην Κύπρο.
  • Να είναι ένας εύρωστος και πολιτικά ανεξάρτητος Οργανισμός ο οποίος με το κύρος, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του να είναι ο κατ’ εξοχήν έγκυρος οικονομικός φορέας της Κύπρου

Comments