ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ και Καναδά (CETA)

Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ και Καναδά (CETA)

Εγγραφή στο ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα εξαγωγεων

Πληροφορείστε ότι η μεταβατική περίοδος της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA) θα λήξει το τέλος Δεκεμβρίου 2017.

 Από την 1η Ιανουαρίου 2018, μόνο οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα εξαγωγεων REX (Registered Exporters) θα μπορούν να επωφελούνται από τους προτιμησιακούς δασμούς της CETA. Οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα REX ακόμα και μετά τη μεταβατική περίοδο για να επωφεληθούν από τα οφέλη της CETA. Επισυνάπτεται σχετική Εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων για το σύστημα REX.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμφωνία υπάρχουν στους συνδέσμους της Ε.Ε.:

Http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/cyprus_el.htm

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/cyprus_en.htm

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, η CETA είναι η πιο φιλόδοξη και προοδευτική εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ από την ΕΕ και αναμένεται να:

  • εξαλείψει το 98% των τελωνειακών δασμών που εκτιμάται ότι εξοικονομούν πάνω από €500 δισ. ετησίως στο κόστος δασμολόγησης για τις εταιρείες της ΕΕ,
  • ανοίξει νέες ευκαιρίες προμηθειών ύψους έως €32 δισ. ετησίως στην αγορά δημοσίων συμβάσεων,
  • βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να πωλούν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στον Καναδά δημιουργώντας νέα πρόσβαση στην αγορά σε ορισμένους τομείς, προσφέροντας καλύτερη κινητικότητα για τους εργαζομένους και διευκολύνοντας την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων για τους επαγγελματίες,
  • δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην καναδική αγορά ευρωπαϊκών εξαγωγών τροφίμων και ποτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία 143 παραδοσιακών προϊόντων (GIs) της ΕΕ.

Registered Exporters System RΕΧ