ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνεργασία ΙΓΕ-ΟΕΒ στην κατάρτιση εγκαταστατών μικρών ηλιακών θερμικών συστημάτων

Σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), διενεργήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017, στους χώρους του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα, πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων (25 συμμετέχοντες) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης εγκαταστατών ηλιακών θερμικών συστημάτων, που υλοποιεί η ΟΕΒ. Σκοπός του προγράμματος είναι όπως οι καταρτιζόμενοι αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την εγκατάσταση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων όπως καθορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία.

Η πρακτική εξάσκηση έγινε με χρήση του Εκπαιδευτικού Ηλιακού Συστήματος που εγκαταστάθηκε στο ΙΓΕ σε συνεργασία με την ΟΕΒ και την Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ).

Στο Πρόγραμμα συμμετέχει εκ μέρους του ΙΓΕ ο Πρώτος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου σε συνεργασία με την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, κα. Ανθή Χαραλάμπους. Η πρακτική εξάσκηση διενεργήθηκε παρουσία του εκπαιδευτή Δρ. Δημοκράτη Γρηγοριάδη, Λέκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επ’ ευκαιρία της παρουσίας της κας Ανθής Χαραλάμπους στο ΙΓΕ έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας ΙΓΕ-ΟΕΒ και συζητήθηκαν τρόποι περεταίρω ενίσχυσης της συνεργασίας, στα πλαίσια και της προσπάθειας του ΙΓΕ να προωθήσει την μεταφορά καινοτομίας προς την Βιομηχανία σε γεωργικά θέματα και στην εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον πρωτογενή τομέα.