ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνέντευξη του Προέδρου ΟΕΒ στην Καθημερινή: «Έφτασε ο καιρός για Φορολογικές Ελαφρύνσεις στις Επιχειρήσεις»

Καθημερινή Κύπρου, Ένθετο Μαρτίου 2019

Συνέντευξη του Προέδρου ΟΕΒ κ. Γιώργου Πέτρου:
«Έφτασε ο καιρός για Φορολογικές Ελαφρύνσεις στις Επιχειρήσεις»

Καθημερινή Μάρτιος 2019 – Πρόεδρος ΟΕΒ