ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΣΕΔΕΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΣΕΔΕΑ)

 

Σύντομο Προφίλ Συνδέσμου:

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΟΕΒ και ιδρύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2018. Στόχος του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη των καλώς νοουμένων συμφερόντων του κλάδου σύμφωνα με τις Πρόνοιες του εκάστοτε Περί Αποβλήτων Νόμου και σε αυτόν μπορεί να μετέχει οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός ή νομικό πρόσωπο που κατέχει σε ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων (παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων).

 

Εκ των σκοπών του Συνδέσμου είναι:

  • Η οργάνωση των μελών του για συντονισμό των ενεργειών τους και λήψη συλλογικών μέτρων προς προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων τους.
  • Η προάσπιση και προβολή των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου έναντι της Κυβέρνησης, των ημικρατικών ή άλλων οργανισμών ή και τοπικών αρχών.
  • Η ανάπτυξη, προαγωγή και βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών, η σύσφιξη μεταξύ των σχέσεων τους και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και στενής συνεργασίας μεταξύ τους, για εξάλειψη του αθέμιτου συναγωνισμού και προστριβής μεταξύ των μελών, η προάσπιση των κοινών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και γενικά εκπροσώπηση του Συνδέσμου ως ενιαία οργάνωση.
  • Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη.
  • Η παροχή προς τα μέλη εξυπηρέτησης σε συμβουλευτικά, νομικά ή άλλης φύσεως θέματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί χρήσιμα για την προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος.
  • Η προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η καλυτέρευση των συνθηκών του επαγγέλματος.

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος:             Γιώργος Φαντάρος

Αντιπρόεδρος:        Γιώργος Αμερικάνος

Γραμματέας:          Γιώργος Καζαμίας

Ταμίας:                  Γιώργος Βούβακος

Μέλη:                    Κωνσταντίνος Νιούλικος, Χαράλαμπος Παναγιώτου, Αντώνης Ανδρέου

 

Καταστατικό

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

 

Αρμόδιο Στέλεχος ΟΕΒ/ Επικοινωνία:

 Ανθή Χαραλάμπους, Προιστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ

Τηλ: 22665102, ext. 204

E-mail: acharalambous[@]oeb.org.cy

 

Μαρκέλλα Παπανικολάου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Τηλ: 22665102 (ext. 2016)

E-mail: mpapanicolaou[@]oeb.org.cy