ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ)

cwea

Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ)

Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ) ιδρύθηκε τέλη του 2006, (1η Γενική Συνέλευση 20/03/07), υπό μορφή μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού οργανισμού, μετά από πρωτοβουλία εκπροσώπων εταιρειών με άδειες κατασκευής και λειτουργίας αιολικών πάρκων από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Το 2007 αριθμούσε 21 εταιρείες μέλη ενώ σήμερα αριθμεί 7.

 

Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ)

Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ) ιδρύθηκε τέλη του 2006, (1η Γενική Συνέλευση 20/03/07), υπό μορφή μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού οργανισμού, μετά από πρωτοβουλία εκπροσώπων εταιρειών με άδειες κατασκευής και λειτουργίας αιολικών πάρκων από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

 

Σκοπός

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προώθηση η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας στην Κύπρο. Από τον Ιούνιο του 2007 (27/06/07) ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Association, EWEA) με συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

 

Στόχοι και οφέλη/πλεονεκτήματα

Με την εκπλήρωση των αρχικών στόχων του Συνδέσμου, ήτοι την εισδοχή της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη των ΑΠΕ σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να εργάζεται για την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της αιολικής ενεργείας για έργα της τάξης των 60MW, αφού ως χώρα θα έχουμε πολλαπλά οφέλη με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Πολύ χρήσιμο είναι να ληφθεί υπόψη η μέχρι σήμερα συνεισφορά της αιολικής τεχνολογίας στο ευρύτερο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου και τις παραμέτρους που διέπουν την τεχνολογία αυτή.

Πιο συγκεκριμένα μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα για τα αιολικά συστήματα: εγκαταστάσεις μεγάλων μονάδων παραγωγής σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία καθορίζει ο ίδιος ο ΔΣΜΚ βάσει των αναγκών ζήτησης και κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με τις διάσπαρτες μονάδες άλλων τεχνολογιών, μεγάλες επενδύσεις στον τομέα ΑΠΕ με αποτέλεσμα να προσελκύουν περαιτέρω σοβαρούς επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό, η αναγκαστική συμπερίληψη για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας πέραν των 8MW συμβάλει περαιτέρω στην ασφάλεια και σταθερότητα του δικτύου, παραγωγή ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες με αποτέλεσμα τη συνεχή παροχή ΑΠΕ στο δίκτυο, η ενεργειακή παραγωγή των αιολικών συστημάτων είναι συγκρίσιμη με τα φωτοβολταϊκά και σε μερικές περιπτώσεις πιο αποδοτική, περαιτέρω θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία, μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοσκοπίου και άλλων αέριων ρύπων, μείωση της ρύπανσης, εξοικονόμηση στο κόστος που προκύπτει από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, βελτίωση στην ποιότητα της υγείας, του περιβάλλοντος και άλλα.

Δράση και ανάπτυξη

Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου είναι υπεύθυνο οργανωμένο σύνολο/επιχειρηματικός φορέας που επένδυσε στον τόπο μας πέραν των €300 εκατομμυρίων μέχρι σήμερα μέσω των Εταιρειών – Μελών του, που εκπροσωπούν ταυτόχρονα και το δεύτερο μεγαλύτερο οργανισμό παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα μας με 6 ξεχωριστά εγκατεστημένα και συνδεδεμένα συστήματα/σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 157,5 MW. Το πρώτο αιολικό πάρκο μπήκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούλιο του 2010.

 

  • ΣΑΕΚ από το 2016 έχει γίνει μέλος στους δύο μεγαλύτερους επιχειρηματικούς φορείς στην Κύπρο, ήτοι ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, στους οποίους συμμετέχει με ενεργό παρουσία στις ανάλογες Επιτροπές Ενεργείας και με ξεχωριστές παρεμβάσεις σ’ όλα τα θέματα των ΑΠΕ που συζητούνται και σε θεσμικό επίπεδο όπως στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή σε αρμόδιο Υπουργείο ή/και άλλη Αρχή.

 

  • ΣΑΕΚ με εκπρόσωπο ξεχωριστά συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανονισμών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΚΑΗ) και στη Συμβουλευτική Επιτροπή των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΜΔ), υπό την Προεδρία και καθοδήγηση του Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), για τη συμβολή στη διαμόρφωση των εκάστοτε κανόνων της Αγοράς, της Μεταφοράς και της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα έχει μεγάλη συμβολή γενικότερα στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα είχε καθοριστικό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στον τόπο μας. Με διάφορες παρεμβάσεις και εισηγήσεις του στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο σε εκτελεστικό αλλά και νομοθετικό επίπεδο διαμόρφωσε πολιτικές και συνεχίζει να συμβάλει με γνώμονα το σωστό και δίκαιο ενεργειακό σχεδιασμό και το δημόσιο συμφέρον. Δημόσιες παρεμβάσεις και άρθρα των Μελών του έχουν δημοσιευθεί κατά περιόδους στον Κυπριακό και ξένο τύπο με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση χωρίς προκαταλήψεις.

 

  • Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας δεν αντιτίθεται σε καμία περίπτωση στην προώθηση όλων των τεχνολογιών αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού όλες συνεισφέρουν σε ένα κοινό σκοπό, που δεν είναι άλλος παρά αυτός της προστασίας του περιβάλλοντος, η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και η κάλυψη των εθνικών δεσμευτικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο για το 2020 αλλά και για το 2030.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση ημερ.

24/11/17, αποτελείται από 7 μέλη και αναφέρονται ονομαστικά πιο κάτω:

 

Άκης Έλληνας – Πρόεδρος

Χρήστος Κονομής – Αντιπρόεδρος

Τάσος Πολυκάρπου – Γραμματέας/Ταμίας

Δημήτρης Γιαννάκη – Μέλος

Άνδρος Ανδρέου – Μέλος

Ηλίας Ανδρονίκου – Μέλος

Ανδρέας Χαραλαμπίδης – Μέλος

 

Ενημερωτικό έντυπο ΣΑΕΚ