ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύνδεση Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Συλά με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και διαβήματα της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων, έχει υιοθετηθεί αίτημα της ΟΕΒ για υλοποίηση μέρους του σχεδίου για κατασκευή του βόρειου παρακαμπτήριου ο οποίος θα δίνει πρόσβαση στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Συλά στον Ύψωνα.

Με την κατασκευή του βορείου παρακαμπτήριου, θα βελτιωθεί η συνδεσιμότητα της Βιομηχανικής Περιοχής του Αγίου Συλά με το εθνικό οδικό δίκτυο προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ορίζεται τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2021, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες όπως ετοιμασία σχεδίων, απαλλοτρίωση γης, μελέτες, με συνολικό υπολογιζόμενο κόστος €1,5εκ.

Η ΟΕΒ θα συνεχίσει τις προσπάθειες στήριξης της βιομηχανίας και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές περιοχές.