ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συναντήσεις ΟΕΒ με Κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην οικονομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αγορά εργασίας συζητήθηκαν στο πλαίσιο συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 23 – 24 Οκτωβρίου, 2018 μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η ΟΕΒ εκπροσωπήθηκε στις συναντήσεις από τον Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, Αντώνη Φραγκούδη και τον Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, Πολύβιο Πολυβίου.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν:

 • Η διαμόρφωση του επιχειρηματικού κλίματος με βάση τις οικονομικές εξελίξεις, προκλήσεις και προοπτικές της οικονομίας.
 • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με την:
 • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τόσο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και λόγω έλλειψης άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων,
 • Έγκαιρη διάγνωση, αναδιάρθρωση και στήριξη όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα,
 • Έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες.
 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επιτυχή εφαρμογή του.
 • Ο κοινωνικός διάλογος, οι θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και το επιτυχημένο σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου.
 • Η ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας και επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα.
 • Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας για την προστασία των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και η συμβολή της ΟΕΒ προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Τα προβλήματα εξεύρεσης ημεδαπού ή/και κοινοτικού προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότητες, και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της Στρατηγικής Απασχόλησης Αλλοδαπών από Τρίτες Χώρες για παραχώρηση αδειών απασχόλησης αλλοδαπών.
 • Η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες για την προστασία της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.
 • Η αύξηση του εργατικού κόστους ένεκα της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της επικείμενης αύξησης της ΑΤΑ και της έναρξης των εισφορών για το ΓεΣΥ και η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων μέσα από την εισαγωγή φορολογικών ελαφρύνσεων.