ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή σε έρευνα για τα νέα Τραπεζογραμμάτια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης διεξάγουν έρευνα αναφορικά με την εισαγωγή των νέων τραπεζογραμματίων των €100 και €200 που θα γίνει στις 28 Μαΐου, 2019.

Το Ευρωσύστημα χρειάζεται να παρακολουθεί την πρόοδο προσαρμογής των μηχανών επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, των νομισματοδεκτών τραπεζογραμματίων και των συσκευών ελέγχου αυθεντικότητας τραπεζογραμματίων για την αποδοχή των νέων τραπεζογραμματίων των €100 και €200.

Η έρευνα αφορά την κατάσταση των προετοιμασιών κατά τις 31 Δεκεμβρίου, 2018. Περιλαμβάνει, επίσης, ερωτήσεις αναφορικά με την πρόβλεψη της κατάστασης προσαρμογής για τα νέα τραπεζογραμμάτια έως την ημερομηνία εισαγωγής τους στην κυκλοφορία, την 28η Μαΐου, 2019. Οι πληροφορίες που θα παρέχετε θα είναι πολύ χρήσιμες για την προετοιμασία και την παρακολούθηση της εισαγωγής των νέων τραπεζογραμματίων.

Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, έως την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019, το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους στα Ελληνικά και Αγγλικά, αντίστοιχα.

 

https://epsilon.escb.eu/limesurvey/174924?lang=el

https://epsilon.escb.eu/limesurvey/174924?lang=en

 

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τις δύο έρευνες θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Τράπεζα (Άννα Χριστοφόρου τηλ. 22714165 ή Δέσπω Γρηγορίου τηλ. 22714145).

Συμμετοχή σε έρευνα του Ευρωσυστήματος

Participation in a Eurosystem survey